Stavsetmyra Grendalag

Postboks 9272
7424 Trondheim
post@grendalaget.net

Grendalagets medlemmer (29 husstander) er beboerne i Enromvegen nr 28-42 og nr 88-100 ("Midtre tun"), samt nr 10-26 og nr 102-110 ("Nordre tun").

Informasjon
Info til nye beboere
Grendalagets vedtekter
Referater fra årsmøter

For våre medlemmer har vi en egen
Facebook-gruppe.